Demtaş Lojistik'in size sunduğu hizmetler

Sektördeki güçlü ve lider kişiliğimiz ile müşterilerimize yüksek kaliteli ve memnuniyet verici hizmetler sağlamaktayız.

Paletli Malzeme Taşımacılığı

Kasalar, torbalar, inşaat malzemeleri, taşlar, levhalar, kâğıt, karton, fıçılar, ambalajlar, sandık vb. eşyalar ağaç, plastik gibi paletlere yükleme yapılır. Paletlerin ayakları sallanmayacak ve eğilmeyecek şekilde yapılmalı ve sabitlenmelidir.

Lashing hizmeti:
-Eşya, paletin kenarları ile aynı olacak şekilde (eşya içeride kalmadan veya taşmadan) sağlam ve sıkışık bir şekilde düzenlenir
Yük birimlerinin bağlantısı ;
- Yatay ve dikey çevreleme için çelik çember, kumaş veya sentetik malzemeden bağlama kayışları kullanılarak
- Kolayca yer değiştirebilecek eşyalar için her düzeyde bir tane olmak üzere köşe bağıyla. Köşe bağları yatay çevrelemelerle tutulur ve köşe bağlarının kullanılarak sabitlenir.


lojistik-depolama


boru tasimasi

Boru Taşımacılığı

Vagon tipi: Dikmesi olan ağaç tabanlı vagonlarla ( K, R, S, L, ) taşınmalıdır.

Eşyanın ambalajı: Borular doğrudan doğruya vagon tabanına, taban kirişleri üzerine veya ağaç parçalar üzerine yüklenir. Vagonun tüm genişliğine bir veya birçok sıra halinde yerleştirilir.

Lashing hizmeti:
- Borular üst üste yüklenebilir. Ancak her sıradaki boru sayısı bir alt sıradaki boru sayısından fazla olmamalıdır.
- Her boru sırası, ağaç takozlar vasıtasıyla sağlamlaştırılmalıdır. Takozların yüksekliği, boruların çapının 1/12’sine eşit, ve asgari 12 cm. olmalıdır.
- Boruların her uçlarına yaklaşık 50 cm mesafesinden başlanmak üzere germe tertibatlarıyla bağlanmak suretiyle istif sağlamlaştırılır,
- Asgari 30 -50 cm. boşluk bırakılmalıdır.
- Araya konulan ve sivri köşeli kesilmiş ağaç olmalı ve dikmelere temas etmeyecek şekilde konulmalıdır.
- Vagon dikmelerinin tamamı dik durumda olmalıdır.

Saç Rulo Taşımacılığı

Vagon tipi: Kenar duvarı olan ağaç tabanlı vagonlarla ( K, R, H, S, ) taşınmalıdır.

Eşyanın ambalajı: Saç rulolar doğrudan doğruya vagon tabanına yüklenir. Vagonun uzunlamasına konulmuş yumuşak ağaç parçaların üzerine de yüklenebilir.

Lashing hizmeti:
- Her rulo, asgari 5 cm kalınlığındaki ve asgari 3 cm etkin yüksekliği olan takozlarla sağlamlaştırılır ve çivi ile sabitlenir.
- Yüklenen rulonun vagonun boyuna olan sabit kısımları arasındaki boşluk en az 50 cm. olmalıdır.
- Her rulo -çok sayıda rulo bir ünite halinde bağlı olsa bile- yuvarlanma yönünde en az 2 takozla sağlamlaştırılır.
- Rulonun genişliğine göre bir yükleme ünitesi şeklinde yan yana konulur ve bağlanabilir.
- Bir yükleme ünitesine bağlı rulo grubu azami 7 ton olmalıdır.

sacrulo
mdf-sunta-mobilyalar-660x330

Ağaç Yongalar , Ağaç Profiller , MDF Taşımacılığı

Vagon tipi: Duvarlı, dikmeli olan ağaç tabanlı vagonlarla (E, Ea, H, S) taşınmalıdır.

Eşyanın ambalajı:
- Yongalar tamamen örtülürler, Metalik olmayan halatlarla tutturulur.
- Ağaç profil ve mdf ürünlerine ait paket yüksekliği kaygan kaplamalı olması halinde 60 cm., kaplamasız olması durumunda yaklaşık 100 cm. olmalıdır.
- Köşe korumaları ile birlikte her bir metrede bağlama yapılır.

Lashing hizmeti:
- Vagonun tüm yüzeyine aynı şekilde dağıtılmasına dikkat edilir. Enlemesine gerdirilerek vagon kancalarına geçirilir.
- Vagonun enine her yandan istif başına en az 2 takoz olmak üzere tabana çiviyle tutturulan takozlarla veya bağlama malzemelerini germe tertibatlarıyla ve köşe korumalarıyla birlikte istif başına en az 2 dolaylı bağlama ile sabitlenir.

Kağıt Rulo Taşımacılığı

Vagon tipi: Yatay ve dik yüklenen kağıt rulolar kayar duvarlı veya muşambalı ve sabit alın duvarlı ahşap tabanlı vagonlar ile ( H, Rils, Si ) taşınmalıdır.

Eşyanın ambalajı:
- Rulolar mümkün olduğunca tüm tabana bir veya bir çok grup halinde dağıtılır
- Rulolar kapılara, kayar duvarlara, muşambalara, kenarlara veya dikmelere dayanmamalıdır.

Lashing hizmeti:
- Birbirinin yanına yerleştirilmiş bir veya birçok dizi halinde, bir veya birçok grup halinde yüklenirler ve tabanda mümkün olduğunca geniş bir yüzeye dağıtılırlar
- Büyük çaplı rulolar alt sıraya konulur
- Her iki uca ve her 3-4 ruloda bir yerleştirilmiş ağaç takozlarla sağlamlaştırılır
- Ruloların zarar görme riskinin olması durumunda, alın duvarları boyunca elastik malzeme araya konulur
- Vagonun enlemesine üst sıradaki rulolar, ruloların uçlarına yaklaşık 15 cm mesafeye yerleştirilmiş, Kauçuk bant kullanılarak veya işlenmiş pamuk tekstil bantı kullanılarak sürtünme önlenir.

rulo
fici

Fıçı Taşımacılığı

Vagon tipi: Duvarlı ve bölme duvarlı veya alçak duvarlı vagonlar ile (E..., G..., K..., Re...) taşınmalıdır.

Eşyanın ambalajı:
- Fıçılar, vagonun tüm yüzeyine dikey ve sıkışık olarak yüklenirler. Ara boşluklar doldurulur
- Fıçılar sıralar halinde yüklenirler. Bu sıralar tablalarla birbirlerine oranla dengelenirler
- Fıçılar farklı boyutlarda ise, homojen gruplar halinde bir araya getirilmek suretiyle dengelenir.

Lashing hizmeti:
- Fıçılar, duvarlar veya kenarlarla tutulur. Yan kapıların yakınlarında dengeli olmalarını sağlamak için ilave önlemler ayrıca uygulanır: gruplar oluşturmak için bağlama şeritleriyle bağlanırlar
- Takozlar her yandan, takoz başına en az 2 çivi olmak üzere sabitlenmelidir

Araç Taşımacılığı

Vagon tipi: Tekerlekli araçlar ahşap tabanlı vagonlarla (K, L, R, S ) taşınmalıdır.

Eşyanın ambalajı:Araçların muşambaları kaplanmış olmalıdır.Antenleri yerine sokulmuş veya çıkarılmış bir şekilde olmalıdır. Ayrıca aküsüz ve akaryakıtsız bir şekilde taşınması önerilir. Araçların el freni çekilmiş ve düşük vitese alınmış olması veya vites kutusu bloke edilmiş olmalıdır. Lastik tekerlekleri normal servis hava basıncı olmalıdır.

Lashing hizmeti:
-Araçlar vagonun uzunlamasına yuklenir.
-Araçlar arasındaki boşluk en az 20 cm. olmalıdır. Ayrıca, yüklenen araçların vagonun en ve boy sabit kısımları arasındaki boşluk da en az 20 cm. olmalıdır.
-El freni çekilmiş ve düşük vitese alınmış veya vites kutusu bloke edilmiş olan araçların her iki ucuna konulmuş iki bağlama malzemesiyle uzunlamasına ve enlemesine vagonun sabit yerlerine gerilerek bağlanmalıdır.
-Araç tekerleklerinin ön ve arkaları ile yanlarından 6 ton ağırlığına kadar olan araçlar için ağaç takozlar, 6 tondan daha ağır araçlar için ise çelik takozlar ile sabitlenmeli ve takozların açısı : 35° – 45 ° olmalıdır

picture2 copy