Armatörün belirlediği yükleme ve boşaltma limanlarındaki taşıma şekilleri aşağıda belirtildiği gibi değişim gösterebilir.
1)LINER IN/LINER OUT (LINER TERMS): Yükleme limanındaki konteynerlerin gemiye yüklenmesi ve varış limanındaki boşaltma masrafları navluna dâhildir. Diğer bir anlam ile armatör tarafından karşılanır.
2)LINER IN/FREE OUT (LI/FO): Yükleme limanındaki konteynerlerin gemiye yüklenmesi navluna dâhil olup, varış limanındaki boşaltma masrafları alıcı tarafından ödenir.
3)FREE IN/LINER OUT (FI/LO): Yükleme limanındaki konteynerin gemiye yüklenmesi navluna dâhil olmayıp, yükleyici öder, ancak varış limanında boşaltma masrafları navluna dâhildir.
4)FREE IN/FREE OUT (FIOS): Yükleme limanındaki konteynerin gemiye yüklenme masrafları satıcıya ve varış limanındaki konteynerin gemiden boşaltma masrafı alıcıya aittir.

TAŞIMA ÇEŞİTLERİ
Kombine sevkiyat sağlanabilen konteyner taşımacılığı aşağıda belirtilen çeşitlerde olabilir.
1)PIER/PIER: Limandan Limana,
2)DOOR/PIER: Yükleyici Deposundan, Varış Limanına,
3)PIER/DOOR: Yükleme Limanından, Alıcı Deposuna,
4)DOOR/DOOR: Yükleyici Deposundan, Alıcı Deposuna,

KONTEYNER YÜKLEME TERİMLERİ
Konteynerin yüklenmesi yükleyici ve alıcı adedine göre aşağıdaki gibi çeşitlendirilir;
1)FCL/FCL (FULL CONTAINER LOAD): Bir yükleyici tarafından konteynerin tümünün, bir alıcıya sevk edilmesidir.
2)FCL/LCL (FULL CONTAINER LOAD / LESS THAN A CONTAINER LOAD): Bir yükleyici tarafından, birden fazla alıcıya mal yüklenmesidir.
3)LCL/FCL (LESS THAN A CONTAINER LOAD/ FULL CONTAINER LOAD): Birden fazla yükleyici tarafından malın aynı konteynerde tek alıcıya yüklenmesidir.
4)LCL/LCL (LESS THAN A CONTAINER LOAD/ LESS THAN A CONTAINER LOAD): Birden fazla yükleyici tarafından, birden fazla alıcıya sevk edilmesidir.